انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات

 

 

همواره پیشنهاد و انتقادات ارزنده شما، باعث پیشرفت و خدمات رسانی بهتر “قنادی رز سوئیت” بوده است. از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها، پیشنهادات و شکایات شما عزیزان هستیم.

فرم انتقادات و پیشنهادات و شکایات